Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Obornikach Śląskich

 

Nawigacja

RÓWNAJMY DO NAJLEPSZYCH EDUKACJA NAJLEPSZY START W PRZYSZŁOŚĆ W GMINIE OBORNIKI ŚL. DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA LIDEREM PROJAKOŚCIOWYCH ZMIAN W POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI PRACOWNIA PRZYRODNICZA W KAŻDEJ GMINIE DOLNOŚLĄSKA E-SZKOŁA FEM SZLIFOWANIE DIAMENTÓW

Programy EFS w SP 3

DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA LIDEREM PROJAKOŚCIOWYCH ZMIAN W POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI

 

    „Nasza szkoła uczestniczy w projekcie „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”. Projekt realizowany jest przez samorząd województwa dolnośląskiego i Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. 

Głównym celem projektujest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji, zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych poprzez podnoszenie jakości procesu kształcenia, wspieranie indywidualnych zainteresowań i zdolności, każdego ucznia ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności kluczowych: matematyczno - przyrodniczych i ICT oraz poprzez stymulowanie aktywności fizycznej ucznia na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, a także wdrażanie przyjętych rozwiązań do praktyki szkolnej.
                 Do Projektu “Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji”  zostaliśmy zakwalifikowani na podstawie potwierdzonego udziału naszej szkoły w dwóch wcześniejszych projektach: ”Dolnośląska e – szkoła” i “Pracowania przyrodnicza w każdej gminie”.  

                W/w projekty realizowane są zgodnie z uwzględnieniem zasady komplementarności.Wspólnie tworzą rozwiązanie systemowe zamykające się w triadzie: zasoby, kadra, program. Z jednej stronyszkoła pozyska zasoby w ramach RPO poprzez dwa komplementarne projekty: „Dolnośląska e-Szkoła” i „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie”. Otrzymamy nowoczesne wyposażenie w pracownie multimedialne, pracownię przyrodniczą, oraz możliwość korzystania z platformyedukacyjnej stanowiącej wirtualne środowisko nauczania – uczenia się, pracy własnej i zespołowej, tworzenia i wykorzystania materiałów edukacyjnych oraz administrowania procesem kształcenia.  Z drugiej strony szkoła wdroży do praktyki szkolnej zajęcia pozalekcyjne, pozaszkolne, wycieczki, wyjazdy do Multicentrum rozwijające zainteresowania oraz zajęcia wyrównawcze i opiekę psychologiczno – pedagogiczną w zakresie kompetencji matematyczno przyrodniczych i  ICT. Ze względu na komplementarność trzech projektów dokonaliśmy modyfikacji programów rozwojowych ( “e- szkoła” i “Pracowania przyrodnicza”) i przedstawiliśmy je w jednym zmodyfikowanym Szkolnym programie rozwojowym wzbogaconym o założenia Projektu “Dolnośląska szkoła liderem..”. Koordynatorem Szkolnego programu rozwojowego w ramach Projektu “Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji”  jest wicedyrektor szkoły p. Alicja Łukomska.

 Poniżej Plik do pobrania, w którym znajduje się szczegółowy opis projektu:

Opis projektu POKL 9.1.2. "Dolnośląska szkoła liderem....".doc

 

Rozdział VII Programu Rozwojowego Szkoły

PRS - Rozdział VII "Elementy Programu_Rozwojowego Szkoły realizowane w ramach projektu POKL 9.1.2 - Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji".doc

 

 

Zajęcia realizowane w ramach Projektu

Zajęcia_realizowane w ramach projektu "Dolnosląska szkoła liderem ...".doc

 

 

Sprawozdanie z wycieczki do Parku Narodowego Gór Stołowych

           Dnia 24 listopada 2010 roku o godzinie szóstej rano czterdzieścioro uczniów ze szkół podstawowych z Trzebnicy i Obornik Śląskich wraz z Paniami opiekunkami wyruszyło w podróż w Góry Stołowe.
        Po trzech godzinach jazdy dotarliśmy do Wambierzyc. Pokonaliśmy 57 schodów i zwiedziliśmy piękną, barokową bazylikę. Później przejechaliśmy do Dusznik Zdroju. Odwiedziliśmy tam Muzeum Papiernictwa, gdzie dowiedzieliśmy się, w jaki sposób wyrabia się papier. Następnie wybraliśmy się do pijalni i skosztowaliśmy dusznickiej wody uzdrowiskowej. Udaliśmy się też do siedziby Dyrekcji Parku Narodowego Gór Stołowych i wysłuchaliśmy tam prelekcji. Po drodze zajrzeliśmy jeszcze do Muzeum Żaby i pojechaliśmy do ośrodka na obiad. Zjedliśmy ciepły posiłek i zostały nam przydzielone pokoje. Po krótkiej sjeście udaliśmy się do Kudowy Czermnej, żeby podążyć Szlakami Ginących Zawodów. Obejrzeliśmy tam proces wykonywania naczyń z gliny na kole garncarskim. Weszliśmy do pieca chlebowego. W chatach poznaliśmy stare narzędzia gospodarstwa domowego oraz potrzebne do wypieku chleba. Później każdy mógł skosztować wiejskiego chleba ze smalcem lub spróbować swoich sił w garncarstwie. W ośrodku zjedliśmy kolację i poszliśmy spać. Drugiego dnia wstaliśmy wcześnie rano i zjedliśmy pyszne śniadanie. Pełni sił wyjechaliśmy do Muzeum Zabawek. Widzieliśmy tam pełno lalek, misiów, samochodzików i wiele innych rzeczy, które służyły do zabawy. Później poszliśmy do pijalni i Ogrodu Muzycznego. Ta część wycieczki najbardziej mi się podobała. Potem pojechaliśmy do Kudowy Czermnej i zwiedzaliśmy tam kaplicę pełną ludzkich czaszek i piszczeli. Głodni udaliśmy się na obiad. Po posiłku wyruszyliśmy do Polanicy Zdrój. Odwiedziliśmy tam kolejną pijalnię i skosztowaliśmy smacznej wody. Niestety, nie udało nam się zobaczyć Parku Zdrojowego, ponieważ był w remoncie. Niezrażeni pojechaliśmy do Kłodzka.
         Przeszliśmy się po moście Karola, zobaczyliśmy rynek i twierdzę. Był to ostatni punkt naszej wycieczki, więc udaliśmy się w podróż powrotną. 
         Wycieczka była bardzo udana. Zobaczyłam wiele ciekawych miejsc na Dolnym Śląsku i dużo się nauczyłam.

Natalia Wojciechowska – uczennica klasy V
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3
im. Jana Pawła II w Obornikach Śląskich

Zdjęcia z wycieczki można obejrzeć - link: Album fotograficzny

 

Sprawozdania z wycieczki do Wrocławia - W ŚWIECIE INFO

 Dnia 10 grudnia 2010 r. uczniowie z PSP nr 3 im. Jana Pawła II z Obornik Śl., wraz z uczniami ze szkoły w Zawoni wybrali się na wycieczkę autokarową do Wrocławia. Wycieczka przebiegała zgodnie z programem i planem.

Zwiedzanie rynku rozpoczęliśmy z Panią przewodnik, która zapoznała nas z dziedzictwem kulturowym i naukowym miasta. Następnie udaliśmy się na Politechnikę Wrocławską, gdzie pracownicy naukowi i studenci uczyli naszych uczniów jak wykorzystywać technologię komputerową do wyszukiwania i weryfikowania informacji. Etap kolejny wycieczki to zwiedzanie Panoramy Racławickiej i poznanie historii bitwy pod Racławicami. W ogrodzie zoologicznym  pod kierunkiem pracownika naukowego dzieci poznały różne gatunki bezkręgowców. Szczególnie dużym zainteresowaniem  cieszyła się motylarnia, w której uczniowie mogli zaobserwować żywe okazy motyli pochodzące z terenu Ameryki Południowej. W restauracji na terenie ZOO wszyscy zjedliśmy obiad, a następnie zwiedziliśmy Halę Stulecia. O godzinie 17:35 wróciliśmy do Obornik Śl.

Wycieczka była udana, ale pogoda nam nie dopisała było mrożnie i z opadami śniegu. 

Nauczyciel przyrody Urszula Mielniczuk

 

          Dnia 10 grudnia 2010 r. wybrane osoby klas 6 ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Obornikach Śląskich wraz z panią Urszulą Mielniczuk i mamą jednego z uczestników oraz uczniowie klas 4- 6 z Zespołu Szkół w Czeszowie wraz z wychowawcami uczestniczyli w wycieczce do Wrocławia pod hasłem „W świecie INFO”. Wyjazd był organizowany w ramach projektu EFS - „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji”.
         Wycieczka rozpoczęła się od przejazdu autokarem do Wrocławia w okolice rynku połączonego z krótkimi prelekcjami  pilota grupy. Omawiał on planowany przebieg wyprawy i podawał bogate informacje na temat województwa
dolnośląskiego i jego zabytków. Pierwszym punktem programu było zwiedzanie rynku wraz z panią przewodnik. Wędrówka szlakiem nieśmiertelnych zabytków takiego miasta z sięgającymi początków państwa polskiego dziejami jakim jest Wrocław okazała się pasjonująca i inspirująca. Zaś widok ratusza, uliczki o nazwie Jatki, gdzie dawniej mieściły się zakłady rzemieślnicze, kamieniczek - Jasia i Małgosi, kościoła św. Elżbiety (z zewnątrz) wraz z zabytkowymi epitafiami, kościoła św. Marii Magdaleny, umieszczonego między jego wieżami Mostka Czarownic i zdobiącego go romańskiego Portalu Ołbińskiego stanowił najlepszą lekcję historii. Natomiast cenne komentarze i opowieści pani przewodnik wiele wytłumaczyły i  urozmaiciły każdą chwilę tego wspólnego spaceru.       
        Gdy zwiedzanie centrum miasta dobiegło końca wszyscy udali się do autokaru, który z kolei skierował się w stronę Politechniki, gdzie miały odbyć się zajęcia z serii „Ciekawy świat komputerów”. Podczas nich dwoje wykładowców wydziału informatyki przedstawiło podzielonej na dwie części grupie prezentację multimedialną mającą na celu uświadomić odbiorcom, jak ważna w dzisiejszym świecie jest chociażby podstawowa wiedza z dziedziny matematyki i informatyki. Przedstawiała ona również urządzenia, które kiedyś i teraz służą nam do zapisywania, przenoszenia i przekazywania informacji. Później każdy uczestnik mógł pograć na komputerach znajdujących się na sali w przygotowane gry edukacyjne. 
Wreszcie nadeszła chwila przerwy i uczniowie wraz z opiekunami pojechali do wrocławskiego ZOO, aby zjeść obiad w tamtejszej restauracji, ogrzać się i zregenerować siły przed lekcją muzealną w Panoramie Racławickiej. Oprócz niej w rotundzie można było również zobaczyć makietę bitwy pod Racławicami i wysłuchać opisującego jej przebieg nagrania. W tym samym pomieszczeniu znajdowała się również ekspozycja stała przedstawiająca ubiory uczestników insurekcji kościuszkowskiej i ich przeciwników. Wycieczkę zamykały zajęcia w ZOO. Osoby z Obornik Śląskich poznawały tryb życia i zwyczaje różnych gatunków bezkręgowców, a mieszkańcy Czeszowa zgłębiali swoją wiedzę na temat ssaków drapieżnych. W drodze powrotnej odbyła się projekcja dwóch filmów - Tarzana II i Kung- Fu Pandy.
         Według mnie wyprawa była bardzo udana i minęła w pogodnej atmosferze mimo przenikliwego mrozu i wielu punktów jej bogatego programu.       

Maria Gołecka – uczennica kl. VIb

Zdjęcia z wycieczki można obejrzeć - link: Album fotograficzny

 

 

Sprawozdanie z wycieczki do Wrocławia  NAUKI ŚCISŁE - TO MOJA PASJA

13 stycznia 2011 roku dzieci z klas czwartych i piątych ze Szkoły Podstawowej nr 3 z Obornik Śląskich i  szkoły w Korzeńsku brały udział w wycieczce do Wrocławia pt. „Nauki Ścisłe – to moja pasja ” zorganizowanej w ramach projektu finansowanego przez EFS.
          
Punktualnie o godzinie 6.50 zebraliśmy się przed szkołą. Pan wychowawca sprawdził obecność, po czym wszyscy udaliśmy się na pobliski parking, gdzie czekał już na nas autobus. W drodze do Wrocławia było bardzo gwarno i radośnie.
          
Pierwszym punktem naszej wycieczki był Instytut Astronomiczny. Kiedy dotarliśmy na miejsce, pani przewodniczka podzieliła nas na dwie grupy. Pierwsza grupa, czyli dzieci z naszej szkoły, poszły do Instytutu Astronomicznego, a w tym samym czasie druga grupa, czyli dzieci ze szkoły w Korzeńsku, poszły na spacer po parku Szczytnickim i okolicach. Nasza grupa obejrzała bardzo ciekawą prezentację o gwiazdozbiorach i planetach we wszechświecie, a także brała udział w ćwiczeniach, z których dowiedzieliśmy się jak to się dzieje, że mamy cztery pory roku. Po 25 minutowej lekcji wymieniliśmy się ze szkołą w Korzeńsku i ruszyliśmy z panią przewodniczką na wycieczkę po parku. Pani przewodniczka pokazała nam drewnianą kaplicę, Halę Stulecia, zoo i inne pobliskie budowle – oczywiście do każdej dodała jakiś ciekawy komentarz.
         
Po tej wyprawie nadszedł czas na lekcję fizyki, dlatego też wybraliśmy się na Politechnikę. Gmach tej szkoły jest ogromny, można się w nim zgubić. Zrobił na nas duże wrażenie, a widok z najwyższego piętra na Odrę był niesamowity. Tutaj podzielono nas na trzy grupy i nauczyciele zabrali nas do sal z najlepszym sprzętem. Pani nauczycielka prowadziła z nami warsztaty z różnymi prostymi rzeczami takimi jak: piłeczka pingpongowa, balonik z herbatą, suszarka do włosów. Ciekawe eksperymenty sprawiły nam wiele radości. W dobrych humorach ruszyliśmy na pyszny obiad.
         
Następnie pojechaliśmy do Instytutu Chemicznego. Tam również czekały na nas niespodzianki. Na wstępie rozdano nam fartuchy i okulary. Były nam one potrzebne, gdyż w sali było dużo żrących substancji, a my mogliśmy się poczuć jak prawdziwi naukowcy – chemicy. Warsztaty prowadził z nami sam Pan Profesor ze swoim uczniem., pokazali nam sześć różnych eksperymentów. Mnie  najbardziej zaciekawiło doświadczenie, które nazwano „roślinkami”. Pan wsypał do probówek jakieś proszki i wlał wodę, po czym mogliśmy zobaczyć jak ukazały się kolorowe patyczki podobne do roślin. Z wypiekami na policzkach śledziliśmy dalsze eksperymenty. Po skończonym pokazie ruszyliśmy do autokaru. Na koniec spotkaliśmy się jeszcze z nasza Panią przewodnik, która opowiedziała nam o zabytkach wrocławskiego Rynku. Kiedy nadszedł czas na powrót, pożegnaliśmy się i weszliśmy do autobusu, gdzie rozmawialiśmy o naszych wrażeniach.
         
Uważam, że wycieczka była bardzo udana i długo jej nie zapomnimy. Pokazała nam fascynujący świat nauki i wzbogaciła nas w ciekawe wiadomości, doświadczenia, które można przeprowadzić nawet w domu. Myślę, że takie wycieczki są bardzo pouczające, szczególnie dla dzieci z małych miejscowości, gdyż może któreś z nas podejmie studia na tych uczelniach i również zostanie naukowcem, by potem dzielić się wiedzą z innymi. 

Alicja Jarczewska – uczennica z kl. V c 

Zdjęcia można obejrzeć -  link Album fotograficzny

 

 

Sprawozdania z wyjazdu klas III do Multicentrum w Jaworze

Dnia 9 marca 2011 r. uczniowie klas 3 wzięli udział w zorganizowanym wyjeździe do Multicentrum w Jaworze. Wycieczka odbyła się w ramach projektu „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji”, w którym nasza szkoła bierze udział.

W Multicentrum odbyły się zajęcia edukacyjne, na które składały się między innymi prezentacje multimedialne, budowanie z klocków oraz pracy przed komputerami przy wykorzystaniu specjalnego oprogramowania – Multikid.

Znaleźliśmy również czas, żeby zwiedzić Muzeum Regionalne w Jaworze. Mogliśmy tam między innymi obejrzeć bogaty zestaw eksponatów dokumentujących dzieje i kulturę Jawora oraz jego okolic.

Do domu wracaliśmy zmęczeni, ale bardzo zadowoleni z pożytecznie spędzonego dnia.

Jakub Płóciennik kl. 3a

 

9 marca 2011 roku  udaliśmy  się na wycieczkę szkolną  do Multicentrum  w Jaworze. Wyruszyliśmy z pod szkoły o 10:15. Przyjechaliśmy na miejsce o 13:00. Gdy dotarliśmy do Multicentrum nasza opiekunka podzieliła nas na dwie grupy (po dwanaście osób ). Moja grupa poszła budować konstrukcję z klocków ,,K’nex”.  Gdy zbudowaliśmy z nich karuzelę pracownik Multicentrum podłączył  ją  do prądu i zbudowane przez nas figury ruszały się! Po godzinie zamieniliśmy się z drugą grupą i uczestniczyliśmy w programie edukacyjnym ,,Multikid”. Program ten zawierał informacje o naszym ciele, o naszej planecie, o tym jak powstaje film i wielu innych ciekawych rzeczach. Następnie udaliśmy się do muzeum, które kiedyś było klasztorem. Były tam m.in. miecze rycerzy, kryształy wydobyte z kopalni oraz dawna klasa szkolna. Pani przewodniczka opowiedziała nam w jaki sposób malowało się kiedyś wydmuszki wielkanocne. Po wyjściu z muzeum udaliśmy się do pizzerii. Najedzeni i zmęczeni poszliśmy do autobusu. Po dwóch godzinach jazdy, pełni wrażeń dojechaliśmy do domu. 
               
Wycieczka podobała mi się bardzo, ponieważ: w Multicentrum były wspaniałe gry i zabawy, w muzeum  bardzo ciekawe rzeczy, a pizza w pizzerii wyśmienita.

Lidia Sikora z kl. 3a

 

W środę 9. marca 2011 pojechaliśmy na wycieczkę do Jawora. Celem wycieczki było Multicentrum, w którym graliśmy w edukacyjną grę – Multikid. Budowaliśmy też różne modele z klocków K’nex, -  są to gry i zabawy kształcące. Później zwiedzaliśmy miejscowość Jawor i poszliśmy do muzeum. Tam oglądaliśmy bogactwa ziemi – między innymi piętnastowieczne zbroje rycerzy oraz ich broń palną i białą. W muzeum mieliśmy okazję zobaczyć dawną klasę, w której przewodnik opowiedział nam jak wyglądała nauka w tamtych czasach.
              
Po tych wrażeniach poszliśmy na pizzę a następnie wróciliśmy autobusem do domu. Wycieczka była bardzo pouczająca.

Krystian Kubas z kl. 3 B

 

              W środę 9. marca 2011 wybraliśmy się na wycieczkę do Jawora. Odwiedziliśmy Multicentrum i muzeum. W Multicentrum mieliśmy bardzo ciekawe zajęcia. Uczestniczyliśmy w różnych zabawach, pracowaliśmy przy komputerach i budowaliśmy modele z klocków K’nex. Zabawa z klockami bardzo mi się podobała. Po zajęciach spacerowaliśmy po Jaworze. Potem zwiedzaliśmy muzeum, gdzie dowiedzieliśmy się, jak tam dawniej żyło się ludziom. Obejrzeliśmy tam również kolekcję kryształów i minerałów oraz przedmioty używane dawniej. Po wyjściu z muzeum poszliśmy na pizzę. 
              
Do domu wróciliśmy wieczorem bardzo zadowoleni.

Kuba z 3c

 

Zdjęcia z wyjazdu w Albumie fotograficznym 

 

Sprawozdanie z wyjazdu klas IV i V do MultiCentrum w Jaworze
 

Dnia 7 września 2011 roku został zorganizowany wyjazd do Jawora, do MultiCentrum.Udział w wycieczce był bezpłatny. Zorganizowano go w ramach projektu ze środków Unii Europejskiej.

Z Obornik Śl. wyjeżdżaliśmy o godzinie 11:30. Na miejscu byliśmy o godzinie 13:00. Najpierw poszliśmy do muzeum. Mieliśmy tam okazję poznać pracę konserwatora sztuki. Pan przewodnik pokazywał nam bardzo dużo ciekawych rzeczy, np. różne masy, farby, kleje służące do „odnawiania” zabytków. Widzieliśmy również rzeźby i obrazy poddawane konserwacji. Potem przyszedł czas na zakup pamiątek.

Następnie ruszyliśmy do MultiCentrum. Mieści się ono na ul. Moniuszki 6. Przebraliśmy się i weszliśmy do środka. Znajdowało się tam pięć pomieszczeń o różnym przeznaczeniu. W jednym z nich można było przeprowadzać eksperymenty dotyczące odnawialnych źródeł energii, w kolejnym mogliśmy z klocków budować różne figury, sprzęty, które następnie podłączaliśmy do komputerów i odpowiednio programowaliśmy. Wśród nas wielkim powodzeniem cieszyła się sala przeznaczona do komponowania muzyki. Jedno z pomieszczeń nosiło nazwę Multitechniki i służyło do pokazów robotów, możliwości komputera oraz innych maszyn.

Nasza lekcja związana była z ekologią, jej temat brzmiał: „Zielona energia”, dlatego też tworzyliśmy z klocków „Next” wiatraki i karuzele, podłączaliśmy je później do komputerów i programowaliśmy. W Multimuzyce można było tworzyć niezwykłą muzykę! Były dźwięki rokowe, perkusyjne, wokalne, elektryczne itd. Jedna z grup stworzyła muzykę, którą postanowiliśmy przedstawić na najbliższej  szkolnej dyskotece. W Multinauce można było robić eksperymenty i doświadczenia związane z energią słoneczną i wiatrową.

Wszystko nam się podobało, ale nie można przecież być tam bez końca, więc powoli zaczęliśmy się zbierać. Podziękowaliśmy panu opiekunowi, który przegrał na płytę naszą muzykę.

Michał Nehrebecki klasa 5a

 

 

7 września .2011 roku byliśmy w MultiCentrum, gdy weszliśmy do środka to pan oprowadził nas po poszczególnych salach, w których znajdowały się różne urządzenia służące do nauki i zabawy. W jednej z nich otrzymaliśmy klocki, z których budowaliśmy wiatraki. Działanie naszego wiatraka koleżanka nagrywała na kamerze wideo. Później odtwarzaliśmy jego działanie na komputerze. Na koniec pan pokazał wszystkim prezentację ilustrującą naszą pracę. Obejrzeliśmy to nagranie na tablicy interaktywnej. Bardzo podobały nam się te zajęcia. Chętnie częściej uczestniczylibyśmy w takich projektach.

Natalia Rybak 4c

Zdjęcia z wyjazdu w Albumie fotograficznym 

 

 

Sprawozdania z wyjazdu klas V - VI do Multicentrum w Jaworze

 

          24 listopada 2011 roku uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Obornikach Śląskich uczestniczyli w jednodniowej wycieczce do Jawora.
O godzinie 11.00 wraz z opiekunami wyruszyliśmy autokarem spod szkoły.
Po dotarciu na miejsce udaliśmy się do  Muzeum Regionalnego, gdzie wzięliśmy udział w dwóch lekcjach muzealnych: "Jawor w średniowieczu" i "Bożonarodzeniowe obyczaje w Polsce i w Jaworze".
Około godziny 15.30 rozpoczęliśmy zajęcia edukacyjne w Multicentrum. Obejmowały one m.in. budowanie ruchomych konstrukcji z klocków K'NEXT, podłączanie do komputerów i programowanie ich pracy. Dzięki temu mogliśmy rozwijać swoją wyobraźnię i kreatywne myślenie. Zajęcia bardzo nam się podobały. Uruchomienie samodzielnie zbudowanych konstrukcji sprawiło nam satysfakcję i ogromną radość.
Mamy nadzieję, że nie był to ostatni taki wyjazd:)

Julia Marschollek kl. 6b

Zdjęcia z wyjazdu w Albumie fotograficznym